තුන්වන ත්‍රෛමාසිකය

ඔබ, මේ එළැඹෙන්නේ ගැබිනි සමයේ අවසාන ත්‍රෛමාසිකය වෙතටයි. නිරෝගී දරු උපතක් අප කාගේත් ඒකායන පැතුමයි. මවක් දැනුවත් වීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ ඒ නිසයි. තෙවන ත්‍රෛමාසිකය යනු ගැබිනි සමයේ 28 වන සතියේ සිට 42 වන සතිය දක්වා කාලයයි. ගැබිනි මවකට මුහුණ දීමට සිදුවන අවදානම් තත්ත්වයන් මෙන්ම සංකූලතාවයන් පිළිබඳව කල් තියා දැනුවත් වීමට තෙවන ත්‍රෛමාසිකයේ ලිපි පෙළ හරහා ඔබට අවස්ථාව සැලසේ.

විශේෂඥ වෛද්‍ය සාකච්ඡාවක් සමගින් සැකසෙන මේ ලිපි පෙළ parenting.lk   හරහා ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් ලොව මිල කළ නොහැකි සම්පත දායාද කරන්නට සැරසෙන මවට අවැසි දැනුම සැපයීමේ අරමුණෙනි. මෙතැන් සිට දිග හැරෙන, තෙවන ත්‍රෛමාසිකය පිළිබඳව එනම් 28 වන සතියේ සිට 42 වන සතිය දක්වා සතියෙන් සතිය සවිස්තරාත්මක සැකසුණු ලිපි පෙළ ගැබිනි සමය පිළිබඳව නිවැරදිම දැනුම ඔබට ලබා දෙනු නිසැකය.

අලුත් ලිපි