ගංවතුර සමයේදී මහජනතාව විසින් අවධානය යොමුකළ යුතු කරුණු

floods_srilanka

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය, – සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය

 

SHARE
අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY