ආරක්ෂාව ගැන කවදාවත් අමතක නොවෙන අභියෝගයක්… ඔබත් සූදානම්ද?

araksha-plk-img
ආරක්ෂාව පුරුද්දක් කරගන්න එක අපි කාගේත් ජීවිතවලට බොහොම වැදගත් වෙනවා.
ජිවිතේ අභියෝග හමුවේ පලනොයන ශක්තිමත් හිතක් තියෙන හැමෝම ආරක්ෂා චාරය චැලේන්ජ් එකත් නොබියව බාරගනි කියලා අපි හිතනවා.
බලන්න, මේ #arakshacharaya චැලේන්ජ් එක බාරගන්න ඔබටත් පුලුවන්ද කියල.

 

SHARE
අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY